Maskinen Startar inte Möjlig orsak  Lösning
Gasolflaskan är tom Ersätt gasolflaska/fyll på den
 Gasläckage
 1. Stäng av gasolen.
 2. Dra åt alla kopplingar.
 3. Slå på propangas ventilen och kontrollera om det inte finns gasläckage genom att ta vatten och tvål blandning runt kopplingarna. Om det börjar bubbla runt kopplingen finns en läckage.
 
Tänd knappen ur funktion ?
 1. Stäng av gasolen.
 2. Tryck på tänd knappen.
 3. Om du hör ett klickande ljud fungerar tändaren.
 4. Om du inte hör att det klickar bör du ersätta batteriet med ett nytt.
 5. Om det fortfarande inte fungerar kontakta vår kundtjänst.
 
För mycket luft i gasol slangen  
 1. Anslut gasolflaskan till maskinen. 
 2. Vrid gasventilen långsamt mot "OPEN".
 3. Tryck och håll ned knappen för reglerventilen upp till 3 minuter.
 4. Prova och starta gasolmaskinen var 30 sekunder tills du hör ett POP-ljud som indikerar starten.
       5.   Om maskinen fortfarande inte fungerar hänvisas till kundtjänst.
 
Smuts i Slangen
 1. Stäng av gasolen.
 2. Koppla från gasolflaskan.
 3. Koppla från regulator slangen från 90graders vinkeln vid maskinens motor.
 4. Ta bort filtret. Filtret kan behöva bytas om det är slitet.
 5. Kolla om det är rent
 6. Återanslut regulator slangen med sitt filter.
 7. Utför läckagekontroll.
 8. Starta maskinen.
 9. Om det fortfarande inte startar kontakta kundtjänst.
  Regulator behöver återställas
 1. Stäng av gasolen.
 2. Koppla från gasolflaskan.
 3. Efter 30 sekunder, koppla tillbaka gasolflaskan.
 4. Vrid långsamt ventilen mot ”OPEN”
 5. Utför läckagekontroll.
 6.  Starta Maskinen.
Alltför fuktiga eller våta miljöer kan bidra till att maskinen inte vill starta eller att maskinen har stått oanvänd under en längre tid. Detta kan bidra till att fukt kommer in i motorn och det blir mycket svårare för maskinen att starta. Ställ din maskin i solen eller på ett torrt ställe ett tag för att låta motorn torka ut och försöka upprepa dessa instruktioner flera gånger om du misstänker att detta kan vara fallet.
 Fuktigt eller Dammigt
 1. Anslut gasolflaskan.
 2. Vrid propan ventil bensintank långsamt mot ”OPEN”
 3. Tryck och håll knappen styrventil och tändar knappen för upp till 3 minuter eller tills nålen på motorn mätaren börjar röra sig in mot den gröna zonen, kommer LED-lampan igång och vakuum fläktenstartar. Känner man luftflödet ut ur Motorn så betyder detta att tändningen är klar.
 4. Om maskinen fortfarande inte fungerar hänvisas du till kundtjänst
 
Motorn fungerar inte som den ska.
Möjlig orsak  Lösning
Gasolflaskan är tom Byt ut eller fylla på gasolflaskan.
Gasläcka
 1. Stäng av gasolflaskan.
 2. Dra åt alla kopplingar.
 3. Slå på gas ventilen och kontrollera gasläcka genom sprutning av vatten och tvål blandning. Om bubblor visas finns det en läcka.

Obs! För att din myggmaskin ska fungera korrekt, måste maskinens fläkt fungera utan begränsning. Det är viktigt att kontrollera för drift och rengöra fläkten för att förhindra varje möjlighet till blockering eller begränsning. Om fläkten är blockerad och detta sker under en längre period kan värmen från maskinen skada enheten allvarligt.

 Ventilation blockerad        1.      Stäng av gasolflaskan per.
       2.      Koppla bort gasolflaskan.
       3.      Kolla ventilationsöppningarna och luftintaget för att säkerställa att det är fri från skräp.
       4.      Rengör maskinen.
 Fläkt fungerar inte
 1. Kontrollera att maskinen har varit igång i minst 10 minuter.
 2. Använd en penna och försök långsamt vända på fläktbladen.
 3. Om fläktbladen sätter igång att snurra på egen hand, låt maskinen att fortsätta att köra.
 4. Om fläktblad stoppas, stäng av gasolflaskan och rengör maskinen och dess fläcktblad.
 
Maskinen stängs av plötsligt

 
Möjlig orsak Lösning
Gasolflaskan är slut Byt Gasolflaska
 Överhettad  Om maskinen utsätts för direkt soljus finns det en risk för att Överhettningsskydd sätts på. Se till att maskinen inte är i direkt solljus. Även om detta inte är normalt ett problem så förekommer det. Flytta Maskinen till ett skuggigt område, om det är möjligt.
 
 1. Stäng av gasolflaskan.
 2. Koppla från gasolflaskan.
 3. Låt motorn svalna i 30-45 minuter.
 4. Anslut gasolflaskan.
 5. Starta maskinen.
 6. Efter 5 minuters drift, kontrollera att LED-lamporna och fläkten fungerar.
 7. Om det fortfarande inte funkar, ta kontakt med våran kundcervice