Mosquito Magnet Executive

Mosquito Magnet Executive

Mosquito Magnet Executive

  • För ytor upp till 4000 m2
  • Ansluts ihop med gasolflaska
  • Sladdlös
  • Ljudlös och luktfri
  • Väderbeständig - kan stå ute hela sommaren
  • Enkel att använda och montera
  • Största möjliga rengöringsbara fångstnät som möjliggör färre tömningar
  • Smart Technology med funktioner som minskad gasförbrukning, batterivarning, Auto-Start och m.m
  • Skyddar dygnet runt

Mosquito Magnets mest avancerade maskin som håller högst prestanda

Exklusiva modellen i Mosquito Magnet serien. Mosquito Magnet Executive ger dig frihet till att styra över gasolförbrukningen och när den ska köras. Executive är den mest avancerade modellen och håller högst prestanda. Den använder sig av "Smart Technology" vilket innebär avancerad diagnostik och minskad gasförbrukning. Auto-start, vilket innebär att maskinen startar sig själv automatiskt om maskinen skulle stängas av p.g.a. för låg temperatur ute (mindre än +5 celsiusgrader).

Myggmaskinen bygger på allt som Mosquito Magnet Independence lyckas med och avancerar med technologin ännu mer. Myggfångaren lockar till sig myggorna med hjälp av två viktiga faktorer. Gasol som omvandlas till koldioxid och därmed uppfattas som mänsklig utandningsluft. Doftämnet Octanol, som avger en doft som påminner om en människa. När myggorna kommer i närheten av maskinen, så dras de in av en fläkt, som bygger på vakuumteknik. Väl fångade i nätet så torkar myggen och knotten ut och dör inom ett dygn. Efter ca 4-6 veckor har beståndet av myggor minskat markant och vid kontinuerlig användning så kommer Mosquito Magnet Executive täcka en upp till 4000 m2 stor yta.