Insektsfångare

Insektfångare och myggbekämpning

Insektsfångare istället för besprutning

När bekämpning av insekter med hjälp av besprutning inte får eller kan göras, kan en insektsdödare från Myggfri.nu vara ett alternativ för att lindra plågan med mygg, knott och svidknott.

Detta sätt kan givetvis inte nå samma effektiva resultat över större områden men är ett alternativ till mindre ytor. En gasoldriven insektsmaskin, som lockar till sig insekten genom att simulera utandning, dofter, värme och fukt som en människa eller djur avger. Inga kemikalier används för att döda insekten med dessa maskiner.

Insektbekämpning med besprutning

Stickmyggor kan vid lämpliga väderförhållanden, kombination av sol och regn eller översvämningar, fortplantas i sådana mängder att de blir en plåga för både djur och människor. På grund av de senare årens regn, verkar dessa förhållanden sprida sig i Sverige. Särskilt har media uppmärksammat Nedre Dalälvens översvämningsområde med Österfärnebo, Tärnsjö och Gysinge som särskilt drabbade. Här rör det sig om Ochlerotatus sticticus (ibland benämnd Aedes sticticus eller Aedes rusticus), en särskilt aggressiv våtmarksmygga. Under flera år har man satt in bekämpningsmedlet BTI för att döda mygglarver. Bekämpningsfrågan har varit mycket känslig, bland annat eftersom Färnebofjärden är en nationalpark.

Bekämpningen utförs med det biologiska bekämpningsmedlet Vectobac G med bakterien Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) H14 som aktiv organism. Medlet innehåller fragment av majskolvar (utan korn) belagda med Bti. Det är en bakterie vilken är verksam mot insekter inom några familjer i underordningen Nematocera (myggor), framför allt stickmyggor. Bakterierna följer med födan in i värddjurets tarm. Genom inverkan av enzymer, pH m.m. frigörs toxiner vilka angriper tarmepitelet och får dess celler att brista. Om tillräckligt antal bakterier finns i tarmen medför detta att tarmen skadas så allvarligt att myggan dör.

Insektsfångare