Myggfri.nu > Guide > Rätt placering

Rätt Placering

Att placera maskinen på rätt plats är avgörande för hur bra din myggfångare fungerar och bekämpar myggor och knott. Här får du alla tips för hur du bäst tänker när det gäller placering av din myggdödare.

Hitta den optimala platsen för din myggfångare

Oavsett till vilket sammanhang du använder din myggfångare eller myggskydd så är det viktigt med placeringen. Detta är för att optimera att din myggdödare kan uppnå sin fulla potential och effektivitet.

För att göra det så enkelt som möjligt har vi gjort en checklista som du kan använda dig av för att hitta den optimala platsen för myggfångaren på din tomt.

Om du utgår från den här listan när du ska sätta ut din maskin så kommer du snabbt att hitta "the sweet spot" för din myggfångare.

1. Rätt höjd

Det absolut viktigaste för att myggfångaren ska attrahera mygg på toppen av sin förmåga är att den är ställd på rätt höjd. Den optimala höjden är mellan 40–70 cm från marken, räknat från undersidan av apparaten.

Samtliga av våra myggfångare är utrustade med ett stativ som säkrar höjdplaceringen. SkeeterVac står på marken och är därmed redan optimerad. Predator Dynamic myggdödaren kan justeras för knott-läge (Högt) och mygg-läge (Lågt).

AMT-100 kan ställas på marken likaså men för bäst effekt ska den hängas upp t. ex. i ett träd, och här är det alltså extra viktigt att ta hänsyn till höjden.

2. I skugga

Om du placerar myggfångaren i direkt solljus kan maskinen bli mer varm än vanligt, vilket inte tillför någon risk för maskinen, men myggen och knotten ignorerar myggfångaren då de inte gillar solljus. Oktanolen (doftämnet) i maskinen tenderar också att torka ut snabbare p.g.a värmen och lampan mister sin fulla effekt.

Myggor och knogg har en tendens att lägga ägg i skuggiga, sunkiga och mörka miljöer, därav är det mycket bättre att ställa maskinen i ett sådant område för att optimera fångsten och komma åt "roten" till problemet.

3. Vindriktning och lä

Grundprincipen med myggfångare är att flödet av doftämnen ska "skära av" flygleden mellan våtmarker där myggäggen läggs/kläcks och den plats där du vill ha en myggfri och knottfri miljö. Därför är det viktigt att ställa myggbekämparen i ett läge som gör det naturligt för myggen att söka sig till.

Honmyggorna (det är de som sticks) "jagar" i motvind/uppströms för att sedan kunna segelflyga tillbaka när de är tunga och fulla av blod. Det betyder att om det blåser från norr till söder så ska du ställa din myggfångare i norr så att doftämnena skapar en "väg" mellan våtmarken och altanen. Den här "vägen" med doftämnen får dock inte driva in över t.ex. altanen, då står den för nära eller på fel plats vilket gör att myggorna distraheras och inte flyger till maskinen.

Det är även bra om du kan ställa myggfångaren i ett vindskyddat läge där det drar eller blåser så lite som möjligt. Det gör att spridningen av doftämnena blir jämnare runt om myggdödaren.

4. Rätt avstånd

Om du ställer myggfångaren för nära den plats där du huvudsakligen kommer att vistas på finns risken att myggen upptäcker dig – den äkta varan – på väg mot myggfångaren. I värsta fall slutar det med att du blir biten istället för att myggen blir fångade. Rätt avstånd beror lite på vilken maskin du har (i bruksanvisningen hittar du relevant information för din maskin). Generellt ska myggfångare placeras på ett avstånd mellan 10–20 meter från t. ex. altanen.

5. Fuktig Miljö

Om du kan, ställ myggfångaren på en fuktig plats nära en bäck, å eller sank mark. Mygghonorna lägger sina ägg när temperaturen är något stadigt över 10+ grader och de väljer just fuktiga (även skuggiga som nämnt tidigare) miljöer då dem erbjuder optimalt läge för att myggäggen ska få rätt näring. Lyckas du upptäcka att du har en sådan miljö nära ditt boende så har du gjort det svåra. Ställer du då din myggfångare nära ett sådant område så kommer myggdödaren att ta tag i rotproblemet och fånga honmyggorna och nyfödda myggorna så fort den kan och därmed drar ner myggbeståndet i ditt område.