Myggfri.nu > Kundservice > FAQ

FAQ

Här hittar du vanliga frågor gällande maskiner, skötsel, garantivillkor och annan information både före och efter köp.

Mina grannar har en myggmaskin placerad ganska långt ifrån själva huset och nära oss. Är inte den felplacerad? Ska jag tala med grannen?

Grannarna har nog en myggfångare som lockar till sig myggen. Maskinen lockar till sig mygghonor (de som ger myggbett) som fångas av maskinen och därmed läggs färre myggägg i ert närområde. Den ska inte stå allt för nära ditt hus och där ni vistas, då de skulle kunna välja att komma till er istället. I ditt fall behöver du inte vara bekymrad över att myggorna kommer över till dig, du kan tacka grannen för att han/hon ser till så det blir färre myggor.

Vad är Oktanol?

Oktanol är en kemisk förening från en grupp av ämnen av alifatiska alkoholer; en klar, färglös vätska med en karakteristisk lukt som har som syfte att locka myggen till maskinen. Det är en naturlig ingrediens i vissa eteriska oljor, men kan även syntetiseras. Man kan inte heller säga att ett visst kemiskt ämne är eller inte är en biocidprodukt, det beror helt på användningen.

Varför använder man oktanoler?

Myggen bekämpas vare sig kemiskt eller biologiskt av oktanolen i sig; oktanolen varken förebygger eller motverkar myggen. Oktanolen har bara till uppgift att locka myggen till maskinen. Maskinen i sin tur fångar in och torkar ut myggen; detta är en helt mekanisk process.

Vad behöver jag göra om jag ska ta med mig en myggfångare utomlands?

Du behöver tänka på två saker: 1- Använd propangas. 2- Om den medföljande regulatorn inte passar gasolflaskan i landet du befinner dig, se till att skaffa en regulator som har trycket 28 mili bar (0,4 PSI).

När bör man sätta igång utrotande myggfångare?

Mygg- och knottäggen börjar kläckas när temperaturen håller sig stadigt över 10 grader. Ju varmare desto mer aktiva blir myggen och knotten och strax över 20 grader är den mest ideala temperaturen för dem. Ju tidigare på våren man ställer ut maskinen desto bättre. Förslagsvis mot slutet på april eller tidigt i maj.

Hur pass viktig är Oktanolen för en myggfångare?

Oktanol i kombination med uppvärmd koldioxid ökar myggfångarens fångstkapacitet upp till 10 gånger. Myggorna och knotten attraheras starkt av dessa element.

Varför lockas myggen och knotten av en myggfångare?

En myggfångare simulerar en människa. Detta med hjälp av fyra olika element: 1- Värme - Maskinen är i fart och motorn genererar värme. 2- Ljus - Kombination av LED- och UV-lampor attraherar myggorna och knotten. 3- Koldioxid - Propangas som används för att sätta igång och driva myggfångaren förbränns, och omvandlas till koldioxid. Detta ungefär i samma mängd som människoutandning. 4- Oktanol - Som värms, dunstas och utsöndras i miljön omkring maskinen och simulerar en människas doft och svett.

Det droppar vatten från min maskin, är det normalt?

Ja, det som droppar från din maskin är kondenserat vatten. Det är en biprodukt till den katalytiska konvertering av gasol och luft som pågår i maskinen under drift. Det orsakas av atmosfäriska förändringar i temperatur inne och utanför maskinen. Det har ingen påverkan på din maskin alls.

Fångar gasoldrivna maskinerna fjädermygga?

Nej, det gör dem inte.

Jag har en sommarstuga som ligger ganska nära ett sankt område. På våren brukar det vara en del vattensamlingar som ger en rikt med myggor. Hur gör jag?

Predator Dynamic är ett exempel på myggmaskiner som passar för de myggproblem som beskrivs. Under våren kan du sätta igång myggfångaren som hälper att få ner beståndet runt omkring din stuga. Det är viktigt att placera maskinen nära kläckningsområden för att komma åt källan till problemet. Man kan dessutom komplettera med en avvsiande myggskydd som ThermaCell för att stöta bort myggorna och ge en myggfri zon på 20m2.

Panik av knott! Vi har mest ont av knott. Kan man utrota dem på tomten och däromkring så vi kan njuta av att gå runt i vår trädgård på kvällen?

Du behöver skaffa dig en gasoldriven myggfångare för att kunna få ner beståndet av knott. En sådan maskin behöver vara igång dygnet om och det kan ta upp till ett par veckor innan minskning av beståndet kan vara kännbar.

Vi är på en sommarstuga en vecka om året nära Mora men myggen förstör vår semester. Hur blir vi av med myggen?

Normalt skulle rekommendationen vara en gasoldriven myggfångare men tiden är avgörande. En vecka är för kort tid för att kunna få ner myggbeståndet tillräckligt. I det fallet skulle en avvisande myggskydd som håller myggen på avstånd vara en bättre lösning. Allt man behöver göra är att sätta igång myggskyddet och vänta i ett par minuter. Då bildas det en doftbubbla runt myggskyddet som myggen ogillar. Inom området blir fritt från mygg. Viktigt maskinen inte ska stå i vind för då blåser doften bort.

Översvämningsmyggor, vad gör jag?

När det gäller översvämningsmyggor så behöver du ha en väldit effektiv maskin, och det är en utrotande myggmaskin. De gasolmaskiner som har visat sig vara bäst i test är Predator Dynamic och Mosquito Magnet Independence. En fördel med Predator är att det finns flera olika dofter som lockmedel vilket gör den anpassningsbar inom olika omständigheter. Om standardoktanolen inte fungerar tillräckligt bra har man möjligheten att byta till en annan doft.

Vilka typer av insekter fångas av en utrotande myggfångare?

Myggfångaren är konstruerad främst för att fånga mygg och knott. Andra insekter som vid tillfällen lockas av maskinen är hästfluga, broms och blinning. Dock är dessa insekter för tunga och starka vilket gör det svårt för en myggfångare att fånga dem regelbundet genom fläkten. Predator Dynamics har visat sig kunna fånga dessa med sitt klisterpapper.

MegaCatch Premier eller MegaCatch Eco Plus?

Skillnaden mellan en MegaCatch Eco plus och en MegaCatch Premier är att Eco plus är utrustad med ett "CO2 Booster-kit" vilket ger en liten mängd koldioxid. Därför är Eco Plus bättre än en Premier.

Hur får jag igång ThermaCellen?

Öppna gasen och vänta 5-10 sekunder innan du startar apparaten. Det tar några minuter innan myggskyddet ger maximal effekt.

Kan jag spara på gasen och doftmattan?

Ja, du kan alltid stänga av ThermaCellen och spara på gasen. Doftmattan fortsätter dock att torka ut även om ThermaCellen inte är igång. Men den processen tar lång tid när Themacellen är avstängd.

Kan jag springa med min ThermaCell?

Tyvärr, du springer helt enkelt ifrån "doftbubblan". Tekniken bygger på att en matta med myggskyddsmedel värms upp. Myggskyddet sprids runt apparaten och skapar en skyddande zon på ca 20m², det bör vara relativt vindstilla för bästa effekt.

Lampan till AMT100/Moel APT White Light lyser inte! Är lampan trasig?

Lampan till AMT 100 och Meol APT Black Light använder UV-ljus och syns inte i dags-ljus. Man kan däremot testa lampan när det är mörkt och även använda ett vitt papper bakom för att se att den faktiskt lyser.

Om Predator Dynamic skulle välta av någon anledning, kommer den att stänga av sig automatiskt eller om det finns brandrisk?

Predatorn uppfyller alla säkerhets krav som ställs av svenska samt internationella myndigheter. Det finns ett inbyggt säkerhets system som stryper gasflödet om något avviker ifrån normala drift värden.

Varför ska myggfångaren placeras i skugga?

Myggen och knotten gillar i allmänhet inte direkt solljus. De håller de sig gärna i skugga, därav är det bra att skapa en möjlig väg mot myggfångaren genom att ställa maskinen i skuggan, för att på så sätt fånga mygg och knott på dagen.

Vad ska tänkas på gällande placering av en uttrotande myggfångare?

Det finns tre olika fall: Fall 1: Kläckningsplatsen är i ett begränsat område Placera maskinen nära området på ett sådant sätt så att vinden tar med sig oktanoldoften och koldioxiden som sedan lägger sig över kläckningsplatsen. Fall 2: Myggens och knottens kläckningsplats finns på ena sidan om huset (Ex: en å eller ett skogsområde) Placera maskinen så att vinden tar med sig oktanoldoften och koldioxiden som sedan lägger sig mellan huset och kläckningsplatsen. Fall 3: Myggen och knotten anfaller från alla möjliga håll Placera maskinen så att vinden tar med sig oktanoldoften och koldioxiden mot huset som sedan lägger sig runt huset.

Hur ofta behöver man byta Oktanol?

Alla dofttabletter, Rapid Action Grön, Röd, Svart och Mosquito Magnet Octenol, bör bytas mellan ca 3-4 veckor. Förbrukningen kan skilja sig beroende på temperaturen, är det varmare tenderar dofttabletterna att tömmas snabbare.

Vad behöver man tänka på när myggsäsongen är slut och det blir kallare väder?

Koppla ur strömkabel och batterier från myggfångaren. Rengör och ta bort synlig smuts och torka av maskinen. Rengör maskinens flödessytem med Rengöringspatron (gäller endast Mosquito Magnet myggfångare). Torka av döda mygg och knott från fångstkorgen. Stäng av ventilen till gasolflaskan och koppla loss maskinens regulator från flaskan. Förvara maskinen inomhus i ett utrymme med en temperatur över 0 grader. (bör ej förvaras i minusgrader)

Jag har några Oktanoltabletter över. Kan man förvara dem till nästa säsong?

Ja, det kan man. Öppna inte förpackningen och förvara tabletten sval och torr.

Kan myggfångaren stå ute i regn?

Utomhus maskinerna är anpassade att kunna stå ute. Det får gärna blåsa eller regna under normala väderförhållanden. Har du en vattenspridare ute bör den helst inte spruta vatten direkt mot maskinen.

Vilken gasolflaska ska man koppla till myggfångaren?

I princip går det använda alla gasolflaskor med propangas. För bäst effekt och tillräcklig hållbarhet rekommenderar Myggfri en PK10 eller en P11 flaska. Dessa håller ca 3-4 veckor.

Är Mosquito Magnet maskinens nät noga rengjort?

Under säsongen, se kontinuerligt till att rengöra nätet ordentligt med en borste, förslagsvis tandborste. Om nätet är igensatt, slitet eller skadat på något sätt, måste det bytas ut. Maskinen är i behov av ett visst luftflöde för att fungera. Om nätet blir för igensatt påverkar det fångstresultatet negativt och kan dessutom leda till att maskinen stannar/ej startar. Fräscha och rena nät motverkar detta. Vår rekommendation är att du har två nät och varierar dessa vid tömning. Därmed förenklar du tömningen och förlänger nätens livslängd. Fångstbehållaren (Patriot) på den lilla "nätlådan" där myggen samlas upp kan ibland sättas igen av klet, vilket kan få myggfångaren att stänga av sig då luftgenomströmningen blir otillräcklig. Tipset är att prova utan fångstbehållaren och om det fungerar då göra ren den ordentligt.

Är maskinrum fritt från småkryp?

Se till att hålla din myggfälla ren. Detta kommer att hjälpa till att förlänga maskinens livslängd. Torka kontinuerligt av utsidan av fällan med rent vatten och en fuktig trasa. Använd ej kemiska rengöringsmedel. Vid gasolbyte, tag bort/skruva loss maskinens sidogaller och rengör dessa med en fin borste vid behov. Igensatta galler kommer att minska din fångst och kan riskera att maskinen stannar. Vid extrema förhållanden kan små knott, damm eller smuts hamna innanför kåpan i maskinen. Det kan då vara nödvändigt att rengöra utrymmet. Tips! Dammsug försiktigt om du ser små knott, damm eller smuts bakom sidogallret inuti maskinen.

Hur ska jag använda rengöringspatroner?

Vi rekommenderar att du använder en rengöringspatron efter varje gasolbyte som förebyggande underhåll samt för att förhindra att munstycket blir igensatt. Vissa gasolleverantörer kan ha så kallad "smutsig gas" som uppstår när en gasoltillverkare inte har filtrerat bort föroreningar ordentligt. Om du använder en rengöringspatron vid varje gasolbyte kan du undvika detta problem. Utebliven användning kan leda till att maskinen ej startar och därmed måste lämnas in för en mer omfattande rengöring.

Vad menas med att lufta gasoltub?

Gasoltuben kan behöva luftas vid varje påfyllning för att säkerställa att inga luftfickor bildas som påverkar gasolflödet till maskinen. Om detta skulle vara problemet så får maskinen bara luft vid uppstart.

Hur rengör jag luftflödet? Är det viktigt att luftflödet är rent?

För att din myggmaskin ska fungera korrekt så måste vakuumfläkten fungera utan begransningar. Det är viktigt att kontrollera före drift att fläkten är ren och inte är blockerad så att dess drift blir begränsad. Att rengöra fläkten förhindrar varje möjlighet till blockering eller begränsning. Om fläkten ar blockerad och förblir blockerad i flera dagar kan värmen från maskinen skada enheten allvarligt.

För att inspektera

Utför varje annan dag i drift, nödvändiga verktyg: ficklampa

 • Avlägsna regnskyddet och lockbetet (oktanolen).
 • Kontrollera luftvägama runt apparaten mha ficklampan och kontrollera mellanrummet mellan det genomskinliga locket och den svarta motorkroppen (bild 1)
 • Kontrollera fläktområdet genom mha ficklampan och kontrollera centrala delen av motom runt fläktområdet (bild 2)
 • Om passager är tydliga och fläkten fungerar korrekt, återplacera oktanolen och regnskyddet.

Om den inte är ren.

Utförs när det finns tillräckligt med förhinder for att bromsa eller stoppa fläkten. Verktyg som behövs: stjärnmejsel, tång, såpvatten, tyg och plastkniv.

 • Säkerhet först - stäng av motom genom att vrida ventilen till stängt läge på gasolflaskan. Koppla bort regulatom från tanken. Vänta tills motom har svalnat.
 • Avlägsna regnskyddet, sticky paper fälla och lockbetet (oktanolen).
 • Leta upp alIa skruvar och/eller bultar som är synliga. (Bild 2)
 • Ta bort det genomskinliga skyddet genom att skruva loss det och koppla bort diodema (Bild 3 och Bild 4)
 • Rengör fläkt området med såpvattnet, fönsterputsmedel eller citrus avfettningsmedel. (Bild 5)
  • OBS! Använd aldrig rengöringsmedel som är petroleumbaserade. Undvik kontakt med LED-Iampoma och fläktmotom for att undvika skador.
 • Rengör den genomskinliga plastdelen. Torka rent alIa ytor med en trasa (Bild 6)

Om det fortfarande finns smuts sa kan du skrapa lite lätt med en plastkniv på smutsen så att den lossnar.

 • Koppla tillbaka LED-belysning och sätt tillbaka plast motorkåpan.
 • Byt stickypaper och lockbetet om det behövs.
 • Sätt tillbaka regnskyddet.

Rengör Turbo Scoop

 • Ta bort motorn från ställningen.
 • Ta bort fångstkorgen.
 • Ta bort plastpluggen i botten av metall motom. (Bild 7)
 • Vänd motorhuvudet upp och ner for att ta bort skräp från turbo scoop.
 • Sätt tillbaka plastpluggen.
 • Placera tillbaka motorn på ställningen.
 • Sätt tillbaka fångstkorgen.
 • Anslut regulatom till tanken.
 • Utför läckagetest innan du startar maskinen.

När bör jag sätta igång myggfångaren?

Om utetemperaturen är under 10° C så kan det vara för kallt för din Mosquito Magnet. Vänta tills utetemperaturen överstiger 10° C eller ta in maskinen i t.ex. ditt garage och prova att starta. Då mygg ej är aktiva under 10° C så är maskinen tillverkad för att fungera då det är min. 10° C. När temperaturen understiger detta så kan det vara svårt för maskinen för att få tillräcklig värme för uppstart, alt. kan den stanna.

Maskinen ramlade och nu vill den inte starta, vad gör jag?

Kontrollera att maskinen inte har några yttre skador som påverkar dess drift.
Garanti gäller ej på skador som skett på maskinen efter inköp.
Om du inte har lyckats hitta en lösning i FAQn bör du registrera ett garantiärende hos oss på www.acretoservice.se där du väljer ’Starta Mosquito Magnet Garantianmälan’ och följer stegen. Här är det viktigt att du har ett kvitto tillgängligt att ladda upp så att vi kan se att garantin fortfarande gäller (1 års garanti).

Kan jag använda mig av tryckluft istället för en Quick Clear patron till rengöring av Mosquito Magnet?

Nej. Quick Clear patroner är rekommenderade och är de enda som ska användas för att göra ren bränsletillförseln i din Mosquito Magnet (alla modeller). Användandet av tryckluft är inte rekommenderat och kan orsaka skador i din maskin. Användandet av tryckluft istället för Quick Clear patroner medför att garantin ej längre gäller.

Jag vill flytta på min myggfångare, är det något särskilt jag behöver tänka på?

Ja, stäng alltid av maskinen och låt den svalna ett par minuter innan den flyttas. Dessutom skall gasoltuben alltid stängas av.

Min Predator startar inte

Om maskinen inte pyser vid uppstart

 • Kontrollera slangen och regulatorn

Om maskinen pyser men inget klickljud hörs

 • Kontrollera att batteriet är nytt
 • Kontrollera att plus-sidan på batteriet pekar neråt
 • Ta bort eventuell rost med kontaktspray
 • Byt tändknappen
 • Byt batteribehållaren

Om maskinen pyser och klickljud hörs men inget puffljud hörs

 • Byt tändknappen

 

Tabell med översikt av nuläget för olika produkter från Myggfri.nu som behandlas/har behandlats hos kemikalieinspektionen

  Namn Tidigare använt till Får säljas till Dispens
  SkeeterVac FineTune Lure Svart oktanol SV35, SV5100, Predator, AMT100 SV 35 Dnr 751-H11-00610
  RA Svart oktanol SV35, SV5100, Predator, AMT100 SV35, SV5100, Predator, AMT100, MegaCatch Dnr 751-H11-01140
5.1.4.b-H14-03397
  RA Blå oktanol SV35, SV5100, Predator, AMT100 SV35, SV5100, Predator, AMT100, MegaCatch Dnr 751-H11-01140
5.1.4.b-H14-03397
  RA Grön Fusion oktanol SV35, SV5100, Predator, AMT100 SV35, SV5100, Predator, AMT100, MegaCatch Dnr 751-H11-01141
5.1.4.b-H14-03138
  RA Fusion Orange Cluex SV35, SV5100, Predator, AMT100 Ingen försäljning tillsvidare Ansökan avslagen
  RA Red Asian Tiger SV35, SV5100, Predator, AMT100 SV35, SV5100, Predator, AMT100, MegaCatch Dnr 751-H11-01141
5.1.4.b-H14-03138
  MegaCatch Oktanol Lure Megacatch Ingen försäljning tillsvidare Ingen dispens är ansökt
  Magnet Octenol 3-pack Mosquito Magnet Defender, Patriot, Independence, Executive Mosquito Magnet Defender, Patriot, Independence, Executive Dnr 751-H11-00461
5.1.4.b-H14-03397
   AMT64 oktanol (Dragonfly) AMT64  AMT64 Dnr 751-H11-01141
5.1.4.b-H14-03138
         

Biocider och oktanol, vad är det och hur fungerar det?

Vi på Myggfri.nu får ofta dessa frågor. Vi vill upplysa våra kunder och besökare vad det är som gäller vid använding av oktanol både nu och i framtiden. Likaså hur det fungerar när du väljer att köpa maskiner som använder sig av oktanoler. Oavsett hur vi själva tolkar frågan så följer vi självklart Kemikalieinspektionens riktlinjer och EU:s biocid-direktiv. Vi hoppas att kunna ge en bild av problematiken kring doftämnen. Vi har valt att för enkelhetens skull formulera riktlinjerna i form av frågor och svar.

Vad är definitionen av Biocid?

Kemiska ämnen som används för att bekämpa biologiska organismer kallas vanligen biocider. Dessa är nödvändiga men användning skall ske med eftertanke så att varje ämne används där det faktiskt gör nytta. En biocidprodukt definieras enl. Miljöbalken (1998:808) som ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel som är avsett att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Hur kan det påverka mig?

Man vet ännu inte hur Biocider påverkar människan och natur men målet för EU:s bio-ciddirektiv är att alla biocider som säljs skall vara utforskade, trygga med tanke på miljön och hälsan, samt lämpliga för sitt ändamål.
Som krav ställs bland annat att biociden: 
- Är tillräckligt effektiv,
- Inte har oacceptabla effekter på målorganismerna,
- Inte har oacceptabla effekter på människors eller djurs hälsa eller på ytvattnet eller grundvattnet,
- Inte har oacceptabla effekter på miljön.

Om du vill läsa mer om biocid-definitionen gå in på: 
http://www.kemi.se/sv/Innehall/Bekampningsmedel/Biocidprodukter/

Får vi sälja kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel (Biocid)?

Enligt Kemikalieinspektionen får vi lov att sälja bekämpningsmedel som innehar tillstånd eller dispens. Direktivet gäller för alla konsumenter, återförsäljare, distributörer och importörer som marknadsför produkter som innehåller biocider.

Vilka biocidprodukter omfattas av frågan hos Myggfri.nu?

Hos oss gäller det gasoldrivna- och eldrivna utomhusmyggfångare tilsammans med ett kemiskt doftämne, typ oktanol. Thermacell räknas också till de produkter som omfattas av frågan. Thermacell har tillstånd från kemikalieinspektionen och får säljas för bekämpning av mygg och knott.

Är en gasoldriven myggfångare, exempelvis Skeetervac 35, en biocid?

Nej, maskinen anses inte vara biocid!

Är en gasoldriven myggfångare, exempelvis Skeetervac 35 med Gasol + oktanoldoft en biocid?

Ja, det är den.

Behöver en maskin utan gasol och doft tillstånd eller dispens för att säljas?

Nej, då maskinen inte är någon biocid, utan den kan säljas utan några förbehåll.

Vad är Oktanol?

Oktanol är en kemisk förening från en grupp av ämnen av alifatiska alkoholer; en klar, färglös vätska med en karakteristisk lukt som har som syfte att locka myggen till maskinen. Det är en naturlig ingrediens i vissa eteriska oljor, men kan även syntetiseras. Man kan inte heller säga att ett visst kemiskt ämne är eller inte är en biocidprodukt, det beror helt på användningen.

Är oktanolen en biocid?

Oktanol eller andra doftämnen är i sig inte en biocid men tillsammans med maskinen blir produkten en biocid.

Varför använder man oktanoler?

Myggen bekämpas vare sig kemiskt eller biologiskt av oktanolen i sig; oktanolen varken förebygger eller motverkar myggen. Oktanolen har bara till uppgift att locka myggen till maskinen. Maskinen i sin tur fångar in och torkar ut myggen; detta är en helt mekanisk process.

Behöver man dispens för att kunna sälja oktanolen?

Ja, det behöver man.

Kan en och samma doft säljas till olika maskiner?

Ja, om det finns dispens för doften/dofterna i kombination med en maskin eller flera maskiner. Exempel: Oktanoldoften ’SkeeterVac FineTune Lure’ är tänkt att användas i Skeetervac 35, Skeetervac 5100 och Predator. Men enligt dispensen + tilläggsbeslutet från kemika-lieinspektionen får doften enbart säljas till Skeetervac 35.

Finns dispens för alla dofter i kombination med maskiner som dofterna passar till?

Nej, en del dispensansökningar är under behandling av Kemikalieinspektionen.

EU kommissionens biociddirektiv (EU-förordning 98/8/EG).

Användningen av biocider kemiska ämnen styrs i Europa genom EU-kommissionens 
biociddirektiv (EU-förordning 98/8/EG). 
Under direktivet leds ett utredningsprogram som granskar samtliga ämnen som marknadsförs som biocider och deras tillämpningsområden så att endast ämnen med avsedd effekt, dokumenterad hälso- och miljöpåverkan samt behov av applikationen godkänns för att släppas ut på marknaden. 
Befintliga ämnen på marknaden måste hela tiden dokumenteras för att få fortsätta att 
finnas kvar.

Användingen av, och en eventuell skada eller nytta av, biocider och oktanoler i kombination är en mycket komplex fråga. För att belysa detta vill vi på Myggfri.nu återge det samtal vi hade med Kemikalieinspektionens handläggare för att själva kunna förstå lite bättre.

Våra frågor till handläggaren var således: 
    F: ”Är oktanol ett livsmedel?” 
    S: ”Nej, det är det inte, svarar handläggaren, för man äter det inte.”

    F. ”Gäller biocoddirektivet oktanol även om det är aromämne?” 
    S: ”Ja, det gör det.”

    F: ”Vad skulle en kanelbulle klassas som, om den innehåller oktanol 
         som aromämne?”
    S: ”Kanelbullen skull klassas som livsmedel.”

    F: ”Skulle vi kunna använda kanelbullen i kombination 
             med den gasoldrivna myggfångaren?”
    S: ”Ja, det skulle ni kunna göra.”

    F: ”Är kanelbullen med maskinen en biocid?”
    S: ”Nej, det är den inte!” svarar handläggaren på Kemimkalieinspektionen. 

Anledningen till att vi återger de här frågorna och svaren är att vi vill än en gång visa på hur svårt 
det är att få en klar uppfattning i biocid- och okantolfrågan.